آرشیو روزانه: آبان ۱۶, ۱۳۹۹

ادعیه و ختوم و الواح

Adieh va khotom alvah 300x300 1 300x165 - ادعیه و ختوم و الواح

فهرست مطالب کتاب: انواع ادعیه و حاجات مهم با الواح و خطومات مجرب شرف آفتاب در خاتم و نقش بر نقره ادعیه رفع شرَّ از شیطان و دشمنان و… ادعیه حاجات و توسعه رزق و امر معیشت و غنی و توانگر شدن اسرار عجیب و احوال شخص غایب و دعوت این اسم… اسرار مخفی و کشف کردن و علوم غریبه و علم لدونی و حالات غریب و عجیب… و صدها مطالب و ادعیه های دیگر…

مطالعه بیشتر »

کتاب ابواب المقاصد

abvabplmaghased 300x300 1 300x165 - کتاب ابواب المقاصد

فهرست مطالب کتاب: شرح تسکین ابدح و طریقه او و طریق راندن نقطه و طرح کبیر… شرح تسکین ابجد و طرح صغیر و احکام جدول مقاربه المغیبات… اشکال چهارگانه که علم از چهار نقطه است… تسکین ابجد و… سعد و نحس… بروج حمل…

مطالعه بیشتر »

کتاب ابواب المقاصد

abvabplmaghased 300x300 1 300x165 - کتاب ابواب المقاصد

فهرست مطالب کتاب: شرح تسکین ابدح و طریقه او و طریق راندن نقطه و طرح کبیر… شرح تسکین ابجد و طرح صغیر و احکام جدول مقاربه المغیبات… اشکال چهارگانه که علم از چهار نقطه است… تسکین ابجد و… سعد و نحس… بروج حمل… نام مقاله:کتاب ابواب المقاصد منتشر شده در سایت ایران هیپنوتیزم | مرکز پخش کتابهای استاد کابوک.

مطالعه بیشتر »